Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 16 2017

dieselmower
9853 00b0
Reposted fromstrachiobrzydzenie strachiobrzydzenie
dieselmower
9877 203e 390
Reposted fromstrachiobrzydzenie strachiobrzydzenie
dieselmower
9878 8920 390
Reposted fromstrachiobrzydzenie strachiobrzydzenie
dieselmower
9883 0857 390
Reposted fromstrachiobrzydzenie strachiobrzydzenie
dieselmower
0071 8f39 390
Reposted fromstrachiobrzydzenie strachiobrzydzenie
dieselmower
Reposted fromDevikitsu Devikitsu viazorax zorax
dieselmower
9597 4186 390
dieselmower
dieselmower
1948 1ca0 390
Stranger Wars
Reposted fromvolldost volldost viawujcioBat wujcioBat
dieselmower
9597 4186 390
Reposted fromcylonapplepie cylonapplepie viawujcioBat wujcioBat
dieselmower
1444 a852 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viawujcioBat wujcioBat

January 13 2017

dieselmower
2301 4782 390
Reposted fromaletodelio aletodelio viazorax zorax
dieselmower
Reposted fromtfu tfu viawujcioBat wujcioBat
dieselmower
0474 e5f0 390
Reposted fromniggertits niggertits viawujcioBat wujcioBat
dieselmower
3441 7589 390
Reposted fromzelbekon zelbekon viawujcioBat wujcioBat

December 31 2016

dieselmower
- picie, picie i picie! czy to wszystko, o czym potrafisz myśleć?
- nie, ale to dobry sposób wypełniania pustych przestrzeni, jak choćby ta.
- nie potrafisz przyjmować świata na trzeźwo?
- potrafię, ale wolę nie.
- to eskapizm.
- jak wszystko: golf, spanie, jedzenie, spacery, kłótnie, jogging, oddychanie, pieprzenie się...
— c. bukowski / women
Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers viazorax zorax
dieselmower
ibuprofen 200 mg + paracetamol 500 mg
Skuteczność wzrasta o przeszło 50%
dieselmower
1127 56b9 390
Reposted fromovtza ovtza viasoadysta soadysta
dieselmower
dieselmower
Pale Rider of Trostad by Seb McKinnon
Reposted fromcorvax corvax viaGummiBonBon GummiBonBon
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl